Strona, na której się znajdujesz wykorzystuje pliki cookies. Korzystamy z tego mechanizmu m.in. w celu prowadzenia statystyk odwiedzin (Google Analytics) oraz poprawy użyteczności strony. Przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym profilowanie oraz w celach analitycznych będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyrażasz zaznaczając przycisk "x". Jeśli nie wyrażasz zgody na przesyłanie cookies do Twojego urządzenia - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Polityka

x


SWISS Contribution

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

 

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH

THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DREMEX Sp. z o.o. realizuje obecnie projekt pn.:

 

„Poszerzenie oferty eksportowej wyrobów z tworzyw sztucznych Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Dremex Sp. z o.o.” 

 

współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Wartość dofinansowania 27 326,79 CHF.

Wartość całkowita projektu 392 191,07 PLN.

 

Do pełnej i skutecznej realizacji celów Projektu, jakimi są zwiększenie eksportu produktów z tworzyw sztucznych na rynkach docelowych, zaplanowano następujące działania:

 

  • Dokonanie zakupów inwestycyjnych – laser do znakowania;
  • Wyjazd na imprezę targowo-wystawienniczą MESSE Frankfurt 2013 we Frankfurcie nad Menem;
  • Pozyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów Beneficjenta na wybrane rynki docelowe;
  • Dokonanie rozbudowy istniejącej strony internetowej Beneficjenta

 

Okres realizacji projektu obejmuje okres od 15/11/2012r. do 15/04/2013r.

- w 2012 roku zaplanowano działania zmierzające do przeprowadzenia badań certyfikacyjnych i uzyskanie zakładanego certyfikatu oraz dokonanie zakupów inwestycyjnych

- w 2013 roku planowany jest wyjazd na targi we Frankfurcie oraz rozbudowa stron internetowych.

 

 

 

W wyniku przeprowadzonych działań Beneficjent zakłada rozszerzenie własnej oferty produktów z tworzyw sztucznych, zwiększenie atrakcyjności oferowanych wyrobów oraz pozyskanie nowych klientów na rynkach docelowych, a więc rynkach Szwajcarii, Austrii, Republiki Federalnej Niemiec oraz Francji. Udział w targach ISH 2013 pozwoli Firmie Beneficjenta stać się jeszcze bardziej rozpoznawalną, zwłaszcza wśród klientów indywidualnych, którzy, dzięki otrzymanym materiałom informacyjno – promocyjnym bezpośrednio zetknął się z marką Firmy. Jednocześnie należy spodziewać się nowych Kontrahentów wśród Przedsiębiorców i Konsumentów wskazanych krajów, co zaowocuje podpisaniem kolejnych kontraktów handlowych i zapewnieniem na kolejne lata trwałości opisywanego projektu.

 

 

Więcej informacji odnośnie Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy uzyskają Państwo klikając poniższe linki: